Obrazovanje je zlatni
ključ slobode


Aktuelnosti

JU Osnovna škola “Vuk Karadžić”

Berane

Upis u prvi razred
Elektronski dnevnik
Plan integriteta
Javne nabavke

Uprava škole

Milka Boričić

Direktor

Slaven Ćorović

Pomoćnik direktora

Jelena Lekić

Pomoćnik direktora

Milanka Deletić

Psiholog

Mirjana Jolić

Pedagog

Gordana Đokić

Logoped

Andrea Magdelinić

Defektolog

Tanja Božović

Bibliotekar