UNAPREĐENjE VASPITNO-OBRAZOVNOG PROCESA 📺

▫️Direktorica škole Milka Boričić, kao neko ko kontinuirano osavremenjava školu raznim uređajima i u hodu je sa novim tehnologijama, nedavno je unaprijedila i olakšala rad nastavnicima i učenicima.

▫️Sa dobrom idejom i ukusom, a osluškujući želje i potrebe nastavnika i učenika, direktorica je obezbijedila smart televizore za cjelokupnu razrednu nastavu, za deset kabineta, kao i za PO Dolac (I razred). Na taj način, umnogome je olakšala cjelokupan nastavni proces i poboljšala kvalitet časova.

▫️Naša škola je među rijetkim školama u Crnoj Gori koja ima televizore u učionicama i koja prati savremene tehnologije