👩‍💻 PH INTERNACIONAL📱

🧩Projekat građanskog obrazovanja u Crnoj Gori koji sarađuje sa našom školom, kroz realizaciju radionica “Pravna kultura djece i mladih”, dostavio je za tim naše škole deset tableta za učenike i jedan tablet za nastavnicu – Aleksandru Šćepanović.

📱Ideja je da se koriste za potrebe organizacije kurikuluma u okviru projekta, pripreme i realizacija.