🗣️ MEĐUNARODNI DAN MATERNjEG JEZIKA 🌍

💬 Učenici naše škole, danas su se detaljnije upoznali sa značajem Međunarodnog dana maternjeg jezika – kroz istraživanje zanimljivosti o jeziku, govorenje stihova pjesnika koji su najdublja osjećanja izražavali na našem maternjem jeziku, citate poznatih ličnosti o ljepoti i snazi jezika.

📑 Oni su imali priliku da se uvjere da je tačna ona Andrićeva misao: “Jezik je živa snaga sa kojom je vezana ne samo kultura, nego i samo postojanje jednog naroda”.