MEĐUNARODNI DAN RIJEKA🏞️

🌊Opština Berane – Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije, pozvali su nas da u saradnji sa DOO Komunalno i DOO Agencija za izgradnju i razvoj Berana, obilježimo Međunarodni dan rijeka 14.03. i očistimo jedan dio zaobilaznice.

🟢Sa zadovoljstvom smo se odazvali akciji, jer želimo da naš grad bude čist i lijep.

worldriversday #14thmarch #nature