Realizacija ključnih kompetencija na temu “Moje mjesto”

🏕️ ”MOJE MJESTO” 🏢
🌆U našoj školi je u toku realizacija ključnih kompetencija na temu “Moje mjesto”.
🌁Učenici II-4 i IX-1 u pratnji svojih nactavnika, obišli su grad, uočavajući šta je dobro, a šta treba promijeniti i unaprijediti kako bi naš grad bio još ljepše mjesto za život.