UPIS PRVAKA ZA ŠKOLSKU 2023/24. GODINU

UPIS PRVAKA ZA ŠKOLSKU 2023/24. GODINU 👩‍🏫🏫👨‍🏫
📚POŠTOVANI RODITELjI,
📝JU OŠ „VUK KARADžIĆ“ U BERANAMA ĆE OD 3. APRILA 2023. GODINE POČETI SA PRIJEMOM PRIJAVA ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2023/24. GODINU.
📝PRIJAVA ZA TESTIRANjE DJECE SE MOŽE IZVRŠITI ELEKTRONSKIM PUTEM NA ADRESI: WWW.UPISI.EDU.ME.
📝RODITELj TAKOĐE MOŽE IZVRŠITI PRIJAVU I ZAKAZIVANjE TESTIRANjA LIČNO U ŠKOLI, A U OBAVEZI JE DA DONESE DOKUMENT DJETETA SA MATIČNIM BROJEM (ZDRAVSTVENA KNjIŽICA, PASOŠ ILI IZVOD IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH).
DOBRO DOŠLI! 🎒🖊️